OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

KSZ/DB/6/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH – 2 pakiety

Nr ogłoszenia: KSZ/DB/6/2023

CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne
CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

Termin składania ofert: 11.12.2023 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2023 godz. 12:30

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 27 listopad 2023 10:39 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2023 10:56 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2023 10:56 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. środa, 13 grudzień 2023 07:54 Daniel Dębiec