OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"KSZ/DB/7/2023 Konsultacje specjalistyczne i inne świadczenia diagnostyczne - 2 pakiety"

Kod CPV: 85121282-3 Usługi dermatologiczne
Kod CPV: 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego

 

Nr konkursu KSZ/DB/7/2023

Złożenie ofert do 22.12.2023 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert w dniu 22.12.2023 r. o godz. 12:30.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 14:12 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 grudzień 2023 14:25 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 grudzień 2023 13:13 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 grudzień 2023 09:37 Paweł Szymik