Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - 7 pakietów"

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 29.12.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert w dniu 29.12.2022 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH - 6 pakietów"

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 29.12.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert w dniu 29.12.2022 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług: lekarskich, pielęgniarskich oraz ratownictwa medycznego"

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 23.12.2022 r. do godz.13.00.

Otwarcie ofert w dniu 27.12.2022 r. o godz.10.00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Konsultacje specjalistyczne i inne świadczenia diagnostyczne - 6 pakietów"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do dnia: 01.12.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert w dniu: 01.12.2022 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Diagnostyka laboratoryjna - 9 pakietów"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do dnia: 01.12.2022 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert w dniu: 01.12.2022 r. o godz. 12:30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ"

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 28.10.2022 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert w dniu 02.11.2022 r. o godz. 11.00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH"

 

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 28.10.2022 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert w dniu 02.11.2022 r. o godz. 11.00.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych wg pakietów"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 22.07.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 22.07.2022 r. o godz. 13.30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych wg pakietów"

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 27.06.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 27.06.2022 r. o godz. 13.30.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi lekarskie"

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 29.03.2022 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert w dniu 30.03.2022 r. o godz. 10.00