Konkursy ofert

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż noszy transportowych STOLLENWERK”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 05.09.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 05.09.2022r. godz. 10:00

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością - na okres 24 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 28.06.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 28.06.2022r. godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Modernizacja systemu klimatyzacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 13.06.2022 do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1") w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10:00.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy impalntów do chirurgii szczękowej”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 03.06.2022 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Termin otwarcia ofert:  03.06.2022 godz. 10:30

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy pomp baklofenowych wraz ze zestawami do napełniania”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 26.05.2022 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Termin otwarcia ofert:  26.05.2022 godz. 10:30

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

 „Sprzedaż noszy transportowych STOLLENWERK”.

 Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 31.05.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nasąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 31.05.2022r. godz. 10:00

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż pojazdu sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, rok produkcji 2012, nr rej. SK084CP, bez wyposażenia przedziału  medycznego”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 20.05.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Termin otwarcia ofert:  20.05.2022 godz. 10:00

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 29,70 m2 znajdującego się w holu Szpitala w segmencie K-7 na poziomie "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej polegającej na sprzedaży detalicznej drobnego sprzętu i wyrobów medycznych ortopedycznych oraz artykułów spożywczych i kosmetycznych dla dzieci, na okres 24 miesięcy."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 26.04.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 26.04.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.