Konkursy ofert

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 20.04.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 20.04.2023r. godz. 10:00

 

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Przeprowadzenie audytu dostępności

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 06.03.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 06.03.2023r. godz. 10:00

 

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 07.12.2022 do godz. 12:00 na zasadach określonych w „Regulaminie Konkursu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Sali Konferencyjnej w dniu 07.12.2022r. godz. 12:30 na posiedzeniu jawnym.

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

 "Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 6.000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 12.12.2022 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31, w dniu 12.12.2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu jawnym.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m2 znajdującego się w segmencie K-8 poziom "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na okres 60 - miesięcy”.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 21.11.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 (poziom "-1") w dniu 21.11.2022 r. o godz. 10:00.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Ogłoszenie dotyczące wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek”.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 29.09.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 (poziom "-1") w dniu 29.09.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż pojazdu sanitarnego marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, rok produkcji 2012, nr rej. SK084CP, bez wyposażenia przedziału  medycznego”.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 06.09.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1") w dniu 06.09.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Administrowanie serwerami, macierzami, bazami danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 02.09.2022 do godz. 09:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K5.00.023 (poziom "0") w dniu 02.09.2022 r. o godz. 09:30.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż noszy transportowych STOLLENWERK”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 05.09.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 05.09.2022r. godz. 10:00

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością - na okres 24 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 28.06.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 28.06.2022r. godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.