Konkursy ofert

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie zabudowanych automatów sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 18.07.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 18.07.2023 godz. 10:00

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najem lokalu o powierzchni 171,12 m2 znajdującego się w segmencie K-5 na poziomie "0" (zero) Szpitala wraz z lokalem przeznaczonym na pomieszczenia magazynowe o powierzchni 23,36 m2 znajdującym się na poziomie "-1" Szpitala, oba z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej podlegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni. Łączna powierzchnia najmu wynosi 194,48 m2, na okres 72 miesięcy".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 21.07.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Termin otwarcia ofert: 21.07.2023 godz. 10:00

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych oraz usług faksowych”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 26.06.2023 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Termin otwarcia ofert: 26.06.2023 godz. 10:30

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy pomp baklofenowych”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 29.05.2023 do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.

Termin otwarcia ofert: 29.05.2023 godz. 10:00

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 09.05.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 09.05.2023r. godz. 10:00

 

 

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Wykonanie tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 20.04.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 20.04.2023r. godz. 10:00

 

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Przeprowadzenie audytu dostępności

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 06.03.2023 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 06.03.2023r. godz. 10:00

 

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II.”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 07.12.2022 do godz. 12:00 na zasadach określonych w „Regulaminie Konkursu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Sali Konferencyjnej w dniu 07.12.2022r. godz. 12:30 na posiedzeniu jawnym.

O wyniku Konkursu lub o zamknięciu postępowania konkursowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

 "Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 6.000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 12.12.2022 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31, w dniu 12.12.2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu jawnym.

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 122,50 m2 znajdującego się w segmencie K-8 poziom "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, na okres 60 - miesięcy”.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 21.11.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok.10 (poziom "-1") w dniu 21.11.2022 r. o godz. 10:00.